wersja polska wersja angielska

Formularz zgłoszeniowy: 20 Mistrzostwa Świata Modeli Żaglowych Naviga, Wągrowiec 2019SENIOR
JUNIOR

F5-E
Numer na żaglu
F5-M
Numer na żaglu
F5-10
Numer na żaglu
Zapoznałem/am się oraz akceptuję treść Regulaminu Serwisu oraz Polityki prywatności.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez RadioJachting w celach wykonywania marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisu art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 243) i w tym celu udostępniam swój adres e-mail oraz numer telefonu.
Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z wyrażoną zgodą jest firma RadioJachting. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości przesyłania informacji od Radio Jachting i Partnerów. Informujemy, że zgoda może być w każdej chwili wycofana. Informujemy, że dane osobowe będziemy przechowywać do czasu wycofania zgody. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych, prawie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawie żądania przeniesienia danych. Informujemy o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.